Underhållsansvar

I bostadsrättsföreningen gäller i stora drag att bostadsrättshavaren (brh) ansvarar för det inre underhållet av den egna bostaden medan bostadsrättsföreningen (brf) ansvarar för utsida, bärande stomme samt system och installationer som berör mer än en lägenhet (radiatorer, fläktsystem mm). Eftersom gränsdragningen ibland kan vara svår att göra har här gjorts en mera detaljerad genomgång av de komponenter i bostaden som behöver underhållas. Det ska dock poängteras att ansvarsfördelningen gäller vid normalt underhåll och reparation. Vid skada så kan skadans art eller uppkomst påverka ansvarsfördelningen.

Brh ansvarar för de objekt som han eller tidigare ägare själv har tillfört bostaden, fastigheten, förrådet, garaget eller uteplatsen. Brh ansvarar även för den eventuella påverkan som dessa egna objekt kan ha på annans egendom.

De grundläggande reglerna för hur ansvaret fördelas mellan brf och brh finns i bostadsrättslagen och i föreningens stadgar.