Stämma

Här fattas de stora besluten! Stämman är det högsta beslutande organet i en bostadsrättsförening. Någon gång under hösten varje år hålls föreningens stämma. Där och då får bland annat styrelsen redovisa vad som har gjorts under föregående verksamhetsår. Man går också igenom det ekonomiska och alla beslutar gemensamt om vad man skall göra med överskottet om det finns ett sådant. Stämman väljer också vilka personer som skall sitta i styrelsen, valberedningen och vilka som skall vara revisorer mm mm.

Stämmobeslut skrivs upp i protokoll som finns här: