Stadgar

Här hittar du BRF Måsängens stadgar. Stadgarna reglerar formella frågor som hur föreningsstämmor skall hållas men även andra frågor rörande vad vi medlemmar får och inte får göra inne i och utanför våra lägenheter.

Föreningens har även ett antal ordningsregler som främst reglerar mer praktiska frågor. Det är upp till var och en av oss som som bor i vår förening att hålla sig uppdaterad om stadgar och ordningsregler och att följa dem. Ordningsreglerna hittar du här: BRF Måsängens ordningsregler