Motionera mera

Är det något man önskar förändra i föreningen så är det ofta så att det behöver tas ett gemensamt beslut om det, och en bra start för denna process är att skriva en motion. Den är en skrift där du förklarar bakgrunden till ditt förslag och även gör ett klart och tydligt yrkande, dvs ett konkret förslag som alla på stämman kan säga ”ja” eller ”nej” till. Då din motion kommer att finnas med i kallelsen till stämman så är det väldigt bra om du har satt en rubrik på din motion. Sedan skriver du vem du är, vart du bor, signerar och lämnar till styrelsen senast den 30:e september.