Årsredovisning

Vad som har hänt och vad som planeras skall hända, samt hur det ser ut med det ekonomiska, redovisas varje år i en liten skrift. Brf Måsängen har ett kundnummer hos HSB som är 2139, samt brutet räkenskapsår (vilket innebär att vår nyårsdag är den 1 juli varje år). Årsredovisningarna här nedanför har därför namn som börjar med ”2139” samt de två årtal (utefter den vanliga gregorianska kalendern) som våra verksamhetsår sträcker sig över.