Bokningssystemet

Lokalbokning

Här finner du information om hur du bokar Måsängens gemensamma lokaler. All bokning av lokaler sker i bokningsterminalen som är placerad till vänster innanför dörren till grovtvättstugan. All lokalbokning är avgiftsfri. De gemensamma lokalerna är endast avsedda för Måsängens medlemmar.


Bokningsterminalen är placerad i grovtvättstugan.


Alla gemensamma lokaler bokas i bokningssystemet. Bokningssystemet styr också så att bara din elektroniska nyckel fungerar till aktuell lokal under det pass du bokat.
Bokningssystemet består av ett enkelt menysystem i vilket du väljer typ av lokal, dag och pass. Lokalerna är med mindre avvikelser öppna mellan 08.00 och 22.00 alla dagar.

Nedan ser du instruktioner för hur du bokar med hjälp av 

Grön knapp = Bekräftar val / OK.
Röd knapp = Avbryt.
Gula knappar = Flytta markören [ … ] upp, höger, ned och vänster

Bokning av pass

 • Aktivera bokningsterminalen genom att hålla nyckeln, en blå bricka eller vitt kort, mot sensorn intill kontrollpanelen. När bokningsterminalen blir aktiverad så tänds teckenskärmen upp. Ditt lägenhetsnummer visas och du får frågan ”Vad vill du göra?”
 • Eftersom markören redan markerar BOKA trycker du på den gröna knappen, för att bekräfta att du vill göra en bokning.
 • Nu får du frågan ”Vad vill du boka? Välj tvätt, fritid (gym eller pingis), pub eller solarium.
 • Nu visas en en bild över tillgängliga pass. Flytta markören till önskad dag med höger/vänster tangenterna. Flytta därefter till önskat pass med upp/ned tangenterna. Tryck grön knapp för att bekräfta. Bokstav = ledigt pass, – = upptaget pass
 • Nu visas en sammanställning av ditt val. Är du nöjd med valet bekräftar du med grön knapp. Blev något fel kan du avbryta med röd knapp.

Start av tvättpass

När du kommer till grovtvättstugan för att påbörja ditt tvättpass måste du först bekräfta för systemet att du vill tvätta. Gör så här:

 • Håll din nyckel intill kontrollpanelen så att bokningsterminalen aktiveras.
 • Flytta markören till alternativet ÖPPNA med hjälp av höger/vänster knapparna.
 • Bekräfta start av passet med grön knapp.
När du bekräftar passet så hör du att ett relä kopplar till strömmen och du ser att manöverpanelen på tvättmaskinen tänds.

Har du inte bekräftat att du vill tvätta inom 30 minuter från passets början så blir du automatiskt avbokad.

Avbokning/visa egna bokningar

Om du i efterhand ångrar en bokning eller bara vill kontrollera vilka bokningar du har gjort använder du funktionen VISA /AVBOKA. Gör följande för att avboka eller kontrollera ett pass:

 • Håll din nyckel intill kontrollpanelen så att bokningsterminalen aktiveras.
 • Flytta markören till alternativet VISA/AVBOKA.
 • Bekräfta med grön knapp.

Om du trycker fel

Om du trycker fel kan du alltid trycka på den röda knappen tills den bild kommer fram där du vill börja om.

Boka via webbsida eller app

Användarnamn och lösenord

När du loggar in på hemsidan och när du startar appen första gången måste du ange ditt användarnamn och lösenord.

Användarnamn: Detta är ditt lägenhetsnummer (tre siffror)

Lösenord: Om du inte redan har ett lösenord så kan styrelsen hjälpa dig att lägga in ett nytt, ta bara med din inpasseringstagg och titta in i föreningslokalen under expeditionstid.

Boka via webbsida

Gå till adressen http://masangen.aptustotal.se/ och logga in med ditt användarnamn och lösenord

Boka via app

Appen finns för iOS och Android och heter “Aptus Bokning” (eller bara “Bokning”). Den uppdateras inte speciellt aktivt så det fungerar antagligen minst lika bra att använda webbsidan ovan.


Om du vill använda appen anger du följande uppgifter när den startar första gången: