Vindar

Oinredda vindar “ingår” inte i bostadsrätten, utan “tillhör” bara bostadsrätten på samma sätt som förråd och garage. För gemene man kanske detta inte spelar någon roll, men rent juridiskt är det en avgörande skillnad ur flera aspekter. För att en inredd vind skall vara ett reglerat och tryggt innehav för alla parter (den enskilde medlemmen, grannar och förening) så är principen i brf Måsängen att man i samband med inredning av vind gör om den till bostadsrätt.

Vind som bostadsrätt innebär bland annat:
  • Att hemförsäkringen otvivelaktigt gäller på samma sätt som i övriga bostaden (och inte som i förråd).
  • Att man får göra avdrag för arbeten där eftersom vinden då ingår i bostadsrätten (bostaden).
  • Att vinden får ett andelstal och därmed beläggs med månadsavgift liksom all annan bostadsyta i föreningen. Dock viktas bostadsytan på vinden endast till 60% i jämförelse med ursprunglig yta när vindens andeltal beräknas.

  • Mer ingående information om vindsinredning och avgiften finns i stadgarna som du hittar här.