Uteplats

Den lilla ”täppa” som finns utanför lägenheter i markplan ingår inte i bostadsrätten utan tillhör föreningen och disponeras endast mot att man följer de riktlinjer för skötsel, byggnation och nyttjande som föreningen har. Eftersom uteplatsen rent juridiskt tillhör föreningen, med allt vad det innebär av ansvar för säkerhet och bygglovsplikt mm, så övertar du ansvarar för så mycket mer än att för allas trevnad bara hålla uteplatsen i ”gott skick” (att klippa gräs och häckar samt sköta rabatter). Om du inte kan eller vill ansvara för uteplatsen enligt de riktlinjer som finns så kan föreningen på er bekostnad ta över ansvaret, återställa och underhålla den.

Det är tillåtet att bygga altan och att ha en häck runt altanen. I ordningsreglerna kan du läsa mer om vad som gäller för:

  • Träd och buskar
  • Häck på uteplats
  • Altan framsida
  • Altan baksida

 

Alla riktlinjer i ordningsreglerna är generella, och övriga (ej här specificerade) förutsättningar kan både motivera undantag och begränsningar till vad som har angetts ovan.

Vid arbeten som föreningen måste utföra på mark och byggnader (inklusive uppförande och nyttjande av byggnadsställningar och diverse maskiner) så tar föreningen endast ansvar för att återställa till en nivå som motsvarar gräs och betongplattor. Återställning av eventuella skador på växtlighet eller “egna byggnationer” ligger i dessa fall helt på den enskilda medlemmen.