Baksidan

Avskiljare eller vindskydd byggs enligt dessa specifikationer.

För övriga regler för baksidan se ordningsreglerna.