Badrum

Den som avser att göra förändringar i badrum kan mot kvitto få viss ersättning (fötydligat nedan) av föreningen. Det avser då de standardförhöjningar i golvbrunn och väggar som skiljer i byggstandarden mellan 1982 och fram till idag. Endast de badrum som har väggar och golvbrunn från 1982 kan få denna ersättning.

Ersättningen för brunn är max 2000 kr och gäller då man har bilat ur den gamla brunnen och ersatt den med en ny som uppfyller gällande standard. Arbetet skall vara utfört av våtrumscertifierat företag.

Ersättningen för väggar är max 1500 kr och gäller väggskivor och reglar då man reglat upp väggarna enligt nu gällande standard och klätt väggarna med speciella vårumsäggskivor.

PURUS ALFA från 1982 – en typ av brunn som behöver bytas bytas ut om man skall lägga klinker i badrummet och samtidigt vill ha fullt försäkringsskydd.