Vindar

Inredda vindar här i föreningen är en sak som tillkom omkring 10 år efter att husen stod färdiga, och är alltså inget som fanns från början. Vindarna är liksom förråd och garage inte från början upplåtna med bostadsrätt. De ingår inte i bostadsrätten, utan tillhör bostadsrätten och har ingen påverkan på andelstalet för bostadsrätten. Det vill säga att man själv inte betalar något för dessa ytor, utan kostnader för räntor, amorteringar och underhåll är jämnt fördelade i föreningen. (Och det innebär ju med automatik att man är med och betalar för vinden om man har en, men så gör ju även grannen under.) När en del av vindarna senare inreddes som bostäder så uppstod en del frågor omkring underhållsansvar, försäkringsskydd och om dessa ytor inte skulle vara med och dela på vissa kostnader som alla andra bostadsytor belastas med. Efter en del mejslande så kom vi fram till en lösning som innebär att inredda vindar blir bostadsrätt och beläggs med ett andelstal. Andelstalet på vindarna beräknas schablonmässigt efter följande principer:
 • Bostadsytan på vind är 33,3% av underliggande lägenhets yta.
  Detta antagande kan göras eftersom takvinkeln och huskropparnas bredd är den samma i hela föreningen. Dock kan det skilja något i hur mycket det fastighetsgemensamma fläktsystemet inkräktar på den yta som kan kallas ”bostadsyta”. Maximalt kan det kanske handla om 39%, men med 33,3% så har ingen i alla fall mindre bostadsyta än så.
 • Varje kvadratmeter vindsbostadsyta belastas bara med andelstal till 60% jäfört med ursprungliga ytor.
  Eftersom byggnationen av vinden är bekostad av den enskilde och att uppvärmning ser på den enskildes bekostnad så har andelstalet på vindsbostadsytan reducerats med 40%.

 • Kontentan blir att en inredd vind får ett andelstal som motsvarar en tredjedel av 60% (dvs 20%) av underliggande lägenhets andelstal, och eftersom man inte brukar använda sig av så höga tal som 120 när man pratar procent så bli dessa 20% för vinden endast 16,7% när man gör om 120% till 100. Så vinden motsvarar 16,7% (eller en sjättedel) av avgiften för en lägenhet med inredd vind.

  Det som skrivits ovan är en sanning med modifikation och stämmer egentligen först år 2013. Införandet av andelstalet på vindarna sker stegvis i fem steg mellan 2009 och 2013. I stadgarna står det mer om vad som gäller för avgiften, ägandet och byggandet.

  De mest avgörande konsekvenserna av att vindarna blir bostadsrätt är trots allt att underhållsansvaret övergår till föreningen. Det innebär att en eventuell framtida otillräknelig innehavares bristande ansvarskänsla inte orsakar föreningen stora skador pga bristande underhåll.

  För mer information om vad som gäller för genomförandet av själva ombyggnationen av vind så finns mer information under Bygga och Renovera här och i stadgarna här.