Bredband / TV / Tel.

I Måsängen ingår i månadsavgiften en helhetslösning för TV, bredband och telefoni, och leverantören är Telia. Allt detta kommer via optisk fiber fram till en konverter i lägenheten (DirekTronik). I denna kopplas sedan en hel hög med utrustning för att även få tillgång till TV och IP-telefoni. Var och en kan naturligtvis välja en annan leverantör av alla dessa tjänster, men andra leverantörer kan idag inte leverera via den utrustning som Telia har installerat i alla lägenheter och månads avgiften påverkas inte av att man inte använder sig av Telia.

Abonnemanget betalas kollektivt, men alla har egna avtal med egna mail-adresser och telefonnummer. Vad det gäller IP-telefoni så ingår alltså abonnemanget , men den enskilde betalar separat för samtalen. Det skall också sägas att det går att ha ett gammalt vanligt abonnemang även om IP-telefoni ingår.